Doç. Dr. HAYRİYE IŞIK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. HAYRİYE IŞIK

T: (0282) 250 2823

M hisik@nku.edu.tr

W hisik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE TEORİSİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları:
Tez:
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALİYE
2018-
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Öğr. Gör. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2004-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. IŞIK H., KAMU EKONOMİSİNDE YENİ YÖNELİMLER: SANAT EKONOMİSİ VE TEMELLERİ, BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol. 5, 2016.
Özgün Makale ASSOS,EBSCO, DOAJ, arastirmax Erişim Linki
2. CAVLAK H., IŞIK H., The Limits of Conditionality: Turkey – EU Taxation Negotiations, International Journal of Finance&Banking Studies, vol. 4, pp. 29-43, 2015.
Özgün Makale RePEC, DOAJ, Google Scholar, EconPapers, Ideas, Proquest, IndexCopernicus, ASOS Index.
3. IŞIK H., Tekirdağ İlinin Vergisel Yönüyle Analizi, Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 42-59, 2015.
Özgün Makale ASSOS,EBSCO, DOAJ, arastirmax
4. SELVİ M. S., IŞIK H., Özel Hastanelerde İşletmecilik Sorunları: Tekirdağ/ Süleymanpaşa Merkez İlçesinde Bir Örnek Olay İncelemesi, NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 1-30, 2014.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve IndexCopernicus
5. ÇETİN M., DOĞAN İ., IŞIK H., ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ, IAAOJ, Social Science, vol. 2, pp. 26-40, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. IŞIK H., Engellilerin Vergisel Avantajları, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 2, 2013.
Özgün Makale EBSCO, asos, DOAJ, arastirmax
7. IŞIK H., NDIFUSAH H., HEALTH CARE SYSTEM AND HEALTH FINANCING STRUCTURE, THE CASE OF CAMEROON, IAAOJ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 1, pp. 93-116, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. IŞIK H., Bir Kamu Hizmeti Birimi Olarak Vakıfların Osmanlı Toplum Yaşamındaki Rolü, Akademik Bakış, pp. 1-10, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
9. IŞIK A., BÖLÜKBAŞI O., IŞIK H., Financing of health services and alternative methods: some suggestions, Munich Personal RePEc Archive- MPRA, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇETİN M., IŞIK H., Türkiye ve Avrupa Birliği Ekonomilerinde Yenilikler ve Ar-Ge’nin Teşviki: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, ss. 75-94, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. IŞIK H., IŞIK A., Sosyal Eşitsizliklerin Giderilmesinde Bir Çözüm Önerisi: Cinsiyet Esaslı Bütçeleme (Teori, Gelişim ve Uygulama), Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, ss. 168-211, 2009.
Özgün Makale ASOS İndex
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. IŞIK H., AKDAĞ Y., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: Section:4 Financial Industry, The Analysis of Health Care Expenses of Turkey between 1990-2012, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Zeynep Çopur, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. IŞIK A., KARAYILMAZLAR E., ORGAN İ., IŞIK H., Devlet Borçları, Yayın Yeri: Ekin Kitabevi, 2005.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇETİN M., IŞIK H., The Impact of Income Inequality and Economic Growth on Health in OECD Countries: A Panel Data Analysis, International Journal of Health Administration and Education Congress (28.03.2016-29.03.2016).
Tam metin bildiri
2. IŞIK H., Taxation Role in Sustainable Development, 1st International Symposium on Sustainable Development, (09.06.2009-10.06.2009).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ´daki Muhasebe Meslek Mensublarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 11.06.2014-11.06.2015.